• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บางกอกสไมล์ เด็นทัล กรุ๊ป
customer service good command in written and spoken english ยินดีรับผู้พิการ
1 บริหารการติดต่อคนไข้ทางอีเมล์ 1 1 ดูแลภาพรวมการโต้ตอบอีเมล์ของทีม cs ให้อยู่ในมาตรฐานการทำงานที่ตกลง จำนวน 14 websites หลัก 1 2 การโต้ตอบอีเมล์ของทีมงาน cs ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง 1 3 พัฒนาการโต้ตอบอีเมล์ของทีมงาน cs ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร 1 4 ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คนไข้ที่มีการติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ 8accounts หลัก และ 8accountsรอง 1 5 ควบคุมการจัดทำนัดหมายให้คนไข้ทางอีเมล์ ให้เป็นไปตามความต้องการของคนไข้ และเหมาะสมกับตารางแพทย์ 1 6 ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีเมล์ก่อนส่งสาขา 2 บริหารและจัดการตารางนัดหมาย 2 1 ควบคุมการประสานงานกับสาขาเรื่องตารางนัดหมาย และการจัดแพทย์ให้เหมาะสม 2 2 ตรวจสอบความถูกต้องของการนัดหมาย 2 3 ควบคุมประสานงานกับแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาให้คนไข้ที่ติดต่อมาทางอีเมล์ 2 4 ดูแลและควบคุมทีมงานให้มีการจัดส่งใบยืนยันนัดให้กับคนไข้ที่นัดทางอีเมล์ทุกราย 3 บริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ 3 1 ควบคุมและตรวจสอบการมาตรวจตามการนัดหมายของคนไข้ 3 2 ควบคุมการดำเนินการสงจดหมายขอบคุณ 3 3 ควบคุมการดำเนินการติดตามคนไข้ที่ไม่มาตามนัด เพื่อนำเสนอนัดใหม่ 3 4 ตอบสนองความต้องการเพิ่มเติมของคนไข้หลังจากการมาตรวจรักษา 4 ดูแลควบคุมโปรแกรมการจัดการตารางนัดหมาย 4 1 ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของโปรแกรม และตรวจเช็คความเรียบร้อยของการลงข้อมูล 5 พัฒนาศักยภาพการทำงานของโปรแกรม cs ให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสูด 5 1 ประสานงานกับ it เพื่อหารือและสร้างสรรค์พัฒนาโปรแกรมให้อำนวยความสะดวกต่อทุกฝ่ายที่ใช้งาน 6 พัฒนาให้เกิดระบบการติดตามคนไข้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนัดหมายได้มากขึ้น 6 1 โต้ตอบอีเมล์ที่เกิดจากการ ส่งอีเมล์ follow up ทาง hotmail และ ดำเนินการจนสามารถปิดการนัดหมายได้ 6 2 สร้างระบบการโทรติดตามคนไข้ทันทีหลังจากการส่งอีเมล์ไปแล้วไม่ได้รับการตอบกลับ อยู่ระหว่างการเตรียมงาน 7 ดำเนินการแก้ไขเมื่อได้รับ customers complaint 7 1 เรื่องคำร้องขอคืนเงินทางอีเมล์ ประสานงานกับฝ่าย operations เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการคืนเงิน และส่งอีเมล์แจ้งคนไข้รับทราบ 7 2 เรื่องคำร้องเรียนด้านการรักษาประสานงานกับคลีนิคและแพทย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และชี้แจงรายละเอียด และส่งอีเมล์ชี้แจงคนไข้รับทราบ 8 ให้บริการการสั่งซื้อสินค้าทันตกรรม online 8 1 ให้ข้อมูล แจ้งราคาสินค้า เรียกเก็บเงิน 8 2 ดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ 9 อบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่ของคลีนิคต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 10 เป็นคนกลางในการประสานงานกับจนท ตำแหน่งพิเศษที่อยู่นอกพื้นที่การทำงานปกติ ที่ดำเนินการโต้ตอบอีเมล์กับคนไข้ 10 1 ส่งข่าว ประสานงาน ชี้แจง ให้พนักงานของบริษัทในต่างประเทศ เพื่อความเข้าใจ และการทำงานที่ตรงกัน
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
อาร์.เค.เฮ้าส์ซิ่งแอนด์สเปซ
เจ้าหน้าลูกค้าสัมพันธ์ customer service บริการหลังการขาย
1 รับผิดชอบในการประสานงานติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อการตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการที่จะโอนให้ลูกค้า 2 ดูแลงานด้านบริการหลังการขาย 3 เตรียมความพร้อมของเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆในการส่งมอบบ้าน 4 สรุปรายงานการตรวจบ้านของลูกค้าเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานเพื่อให้งานซ่อมเรียบร้อยก่อนโอน 5 เตรียมเอกสารเกี่ยวกับมิเตอร์นำ้ มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อทำการโอน 6 รับเรื่องร้องเรียน รับคำแนะนำจากลูกค้าเพื่อนนำเสนอผู้บริหารและหาแนวทางแก้ไข 7 เก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผล customer satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า 8 บริหารงาน crm ร่วมกับฝ่ายอื่นๆศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติม

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,131 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top