• อื่นๆ

Job Hi-Lights

นนทบุรี , บางกรวย
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนก qaqc ประจำโรงงาน
ตำแหน่งงานปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน ดูแลงานด้านประกันคุณภาพของชิ้นส่วน วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด จัดทำแผนตรวจติตตามผู้ขายปละประเมินให้ได้ตามความต้องการของระบบบริหารงานคุณภาพ จัดทำแผนควบคุมเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าส่งมานำไปพัฒนาและปรับปรุงด้านคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักสถิติ อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โรงงานทำงานวันจันทร์ เสาร์ หยุด 1เสาร์ต่อเดือน เวลา 08 30 17 30 น บริษัท จี เค แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110 9 10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต มหาสวัสดิ์ อ บางกรวย นนทบุรี โทร 02 985 2250 3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา email chokchai gka gunkul com hr gka gunkul com
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
food inspector 2 ตำแหน่ง senior food inspector 1 ตำแหน่ง
food inspector รับผิดชอบตามใบสั่งงานประจำวัน เกี่ยวกับ สถานที่ ประเภทสินค้า และรายการที่ต้องตรวจสอบ รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ ให้กับทางหัวหน้างานรับทราบและดำเนินการแก้ไข ประสานงานกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้รับทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบในแต่ละครั้งก่อนออกจากสถานที่ตรวจสอบ จัดทำรายงานการตรวจสอบ ส่งให้ทางแผนกเป็นผู้ทวนสอบความถูกต้อง รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน ตามความต้องการขอลูกค้า ก่อนส่งกลับไปยังลูกค้า ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ มาตราฐานความปลอดภัย รับผิดชอบงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายให้ทำ senior food inspector รับผิดชอบดูแลเรื่องใบสั่งงานประจำวัน เกี่ยวกับ สถานที่ ประเภทสินค้า และรายการที่ต้องตรวจสอบ ให้กับทาง food inspector จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ กับทางผู้จัดการ และทีม เพื่อรีบดำเนินการแก้ไข ประสานงานกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้รับทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบในแต่ละครั้งก่อนออกจากสถานที่ตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงาน ที่ทางทีมจัดส่งมาในการตรวจแต่ละครั้ง ควบคุม แนะนำ ขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ มาตราฐานความปลอดภัย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 4 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top