• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
T.B.P. Publication Co.,Ltd.
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ pr officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรทั้งหมด 2 ดูแลข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปรับเปลี่ยนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น 3 ทำการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท 4 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 5 ตรวจเช็คข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอแก่ผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท 6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ที บี พี พับลิชเคชั่น จำกัด ตึกช้าง ชั้น 21 โซน b ถนนพหลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 คุณสมบัติ เพศชาย หญิง อายุ 27 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ 2 3 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการนำเสนอ สามารถติดต่อประสานงานกับสื่อต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์องค์กรได้เป็นอย่างดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 55 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top