• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท พี-ทู-พี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วิศวกรภาคสนาม site engineer วิศวกรไฟฟ้า
1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพ 2 เป็นผู้ช่วย pe จัดทำแผนคุณภาพโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมงานให้มีคุณภาพ 3 รับผิดชอบตรวจ shop drawing เพื่อใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเรื่องแบบก่อสร้าง 4 ควบคุมการใช้งานของแบบและเอกสารสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงาน method statement 5 จัดทำรายงาน weekly report monthly report เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 6 ศึกษาแบบ เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานในสนาม 7 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัสดุ 8 ช่วยในการตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง 9 ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ contractor 10 ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ฉะเชิงเทรา
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
site engineer บ้านเดี่ยว ประจำโครงการ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา อยุธยา
หน้าที่รับผิดชอบ บริหารโครงการก่อสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด โดยควบคุมกระบวนการทำงาน และดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง กำลังคน ผู้รับเหมา ตลอดจนส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า ทำงานกับ ap ดีอย่างไร 1 เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ 2 มี ap academy คอยเติมเต็มทักษะและความรู้รอบด้าน ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 3 เป็นการทำงานในเชิงบริหารงาน ไม่ใช่แค่การทำงานตามคำสั่ง 4 ได้เห็นกระบวนการทำงานอย่างครบวงจร ทำให้น้องๆได้มองเห็นภาพการทำงานที่กว้าง ไม่จับจดอยู่กับงานซ้ำๆเดิมๆ 5 โอกาสเติบโตในสายงานสูง เรามี project manager ที่มีอายุเพียงแค่ 25 ปี 6 เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นทุกปี มาตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี 7 มีสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานอย่างครบถ้วน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 9 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top