• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด
product specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์
ปฎิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือชำนาญการผลิตภัณฑ์ ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความชํานาญเพื่อแนะนําฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมการขาย จัดอบรมและให้คำปรึกษาทีมงานฝ่ายขายในเรื่องความรู้ผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูล และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย ให้คำปรึกษา แนะนํา และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 9 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top