• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย
ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และถูกต้องตามสรรพากร ตรวจสอบการจัดทำงบการเงินของบริษัท กับบริษัทรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นแบบต่างๆให้ครบถ้วน จัดทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนดได้ และสามารถรายงานผลการดำเนินงานทางบัญชีแก่ผู้บริหารได้ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้สอบบัญชี สรรพากร รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาคาร โครงการพัทยา
การดูแลด้านความสะอาดของอาคารให้มีความสะอาดสวยงาม การดูแลด้านความปลอดภัยโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และทรัพย์ส่วนกลาง การให้บริการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ของอาคารให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถของอาคาร และการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม ผู้ใช้อาคาร ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณรายรับ จ่าย และงบลงทุนประจำปี ในด้านการบริหารอาคาร ตรวจสอบ และสั่งการพนักงานให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรและอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การบริหารสัญญาจ้างของผู้รับเหมาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามสัญญา และนำเสนอการต่อสัญญาก่อน ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 18 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top