• อื่นๆ

Job Hi-Lights

สมุทรปราการ
บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด
sales engineer automation robotics cnc lathe machining center fiber laser cutting
เยี่ยมชมลูกค้าเดิมและสร้างโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ ๆ กำหนดแนวทางและขั้นตอนสำหรับทีมขาย คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า จัดเตรียมและสรุปแผนการขายและรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาย พัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
วิศวกรการตลาด ถอดแบบและประมาณราคา
ดูแลการถอดแบบและประมาณราคา งานไฟฟ้าแสงสว่าง b o q เพื่อสรุปรายการต้นทุนเสนอผู้บังคับบัญชา ทั้งงาน โครงการ งานเอกชน และ งานราชการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอราคาspec แบบต่างๆก่อนเสนอราคาให้ถุกต้อง สรุปงาน ติดตามงาน และเขียนแบบ และแก้ไขแบบได้ กรณีย้ายตำแหน่ง ใช้scale ตั้งดูระยะได้ ใช้เครื่องมือพื้นฐานใน ประสานงาน ติดต่อกับลูกค้า และแผนกที่เกี่ยวข้องในสำนักงานได้อย่างดี ใช้ auto cad ได้ ทำเอกสารรายงานผู้บังคับบัญชา และเข้าร่วมประชุมงาน ติดตาม ประสานงานได้ถูกต้อง อื่นๆ ตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top