• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
marketing officer bancassurance เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต กรุงเทพและปริมณฑล
วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดทำแผนการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้จัดการสาขา เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการเงินให้ลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยการเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดทั้งก่อนและหลังการขาย ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิตให้กับพนักงานในสาขา รวมทั้งแนะนำลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารให้กับพนักงานในสาขา คุณสมบัติ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต 1 ปีขึ้นไป ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ทักษะและและความสามารถ มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะด้านการขายและผลงานการขายประกันชีวิตที่โดดเด่น มีความรู้และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี และมีทักษะการนำเสนอดีเยี่ยม มีความรู้ในกฏระเบียบและข้อบังคับการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 12 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top