• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ช่างเทคนิค
ดูแลระบบงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ ดูแลงานระบบอาคารส่วนกลาง ซ่อมบำรุงตามแผน pm บำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น ระบบ e e s n a c บันทึกประวัติของเครื่องจักร เกี่ยวกับการซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกครั้ง รับผิดชอบแก้ไข defect work งานระบบ m e และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ที่สั่งซื้อและส่งซ่อมให้ได้ตามมาตรฐาน นำเสนอความต้องการเกี่ยวกับอะไหล่ อุปกณ์ เครื่องมือพร้อม spec ต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ปฏิบัติงานตามแผน safty schedule เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ตรวจเช็คไฟ emergency light ส่วนกลางทั้งหมดและพื้นที่ลูกค้า สรุปและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา ให้บริการลูกค้าตามนโยบายของบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพของบริษัท ซ่อมแซม งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top