• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกอกใหญ่
บริษัท แอท โฟน จำกัด
marketing online สัมภาษณ์ผ่านทาง zoom
จัดกิจกรรมทางการตลาด และหาช่องทางใหม่ๆ และขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นการตลาดให้ยอดขายเติบโตขึ้น ดูแลสื่อออนไลน์ และคิดสร้างสรรค์กิจกรรมบนเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และอัพเดทข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ เช่น facebook instagram twitter youtube เป็นต้น เตรียม content ที่จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ ใช้ทักษะทางภาษาเขียน ที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ได้ใจความ มีความคิดจินตนาการ และมีความน่าสนใจกับข่าวสารรอบตัว เพื่ออัพเดทข้อมูลให้ใหม่อยู่ตลอด ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร สามารถ ถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 59 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top