• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท แอร์โฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หัวหน้าช่างแอร์รถยนต์
1 ผลิตตู้วางเครื่องล้างแอร์ ผลิตหัวเครื่องล้างแอร์ให้ได้คุณภาพ ผลิตอุปกรณ์ช่วยล้าง ถาด หัวฉีด อื่นๆ ผลิตชุดอะไหล่ประกอบเครื่องล้างแอร์ปริมาณและเวลาตามเป้าหมาย 2 ตรวจสอบคุณภาพสินค้า qc หลังผลิตเสร็จและก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 3 ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องล้างแอร์ตามศูนย์บริการและร้าน ตามคำร้องขอของฝ่ายบริการ 4 เบิกและนำเข้าวัตถุดิบ อะไหล่และสินค้า จากคลังสินค้าได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 5 ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ตามแผนซ่อมบำรุง 6 ตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในโรงงาน 7 ทำการล้างแอร์ตามศูนย์บริการและร้านค้า ตามคำร้องขอของฝ่ายอื่น 8 ทำการส่งน้ำยา วางบิล เก็บเช็ค ตามคำร้องขอของฝ่ายอื่น 9 ลงบันทึกเอกสารการผลิตต่าง ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยตามคู่มือการปฏิบัติงาน 10 ดูแลรักษาและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานให้เป็นระเบียบ 11 ทำความสะอาดพื้นที่การปฏิบัติงานและพื้นที่โรงงานตามที่ได้รับหมอบหมาย 12 มีทัศนคติที่ดี บวก ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และบริษัท 13 ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 14 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 4 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top