• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท ฮาโก้กรุ๊ป(1991) จำกัด
banquet manager savoey the best thai restuarant in bangkok
1 เตรียมงานขายในแต่ละ major event สถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนการปฏิบัติงาของแผนกให้สำเร็จลุล่วงพร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แต่ลุกค้าที่มาใช้บริการ 2 วางแผนงานประจำปี รวมถึงแผนการสร้างรายได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 นำเสนอแพคเกจรายการอาหาร และเครื่องดื่มให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4 ดูแลการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและเพิ่มยอดขาย 5 ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน และปฎิบัติงานให้บริการลูกค้า 6 ประสานงานจัดเลี้ยงให้มีสาระครบถ้วนตรงตามความต้องการของลูกค้า 7 ตรวจสอบ และดูแลความถูกต้องในการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการบริการ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 8 วางแผนงานด้านการส่งเสริมการขาย 9 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
สวนกวางตุ้งคลีนิค
ผู้จัดการสาขา
บริหารจัดการสาขาดูเเลพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตราฐานของคลินิก ปิดการขาย เเละ บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คลินิกกำหนด รายงานสถิติยอดขาย กลุ่มคนไข้ กลุ่มตลาด ยอดสินค้าคงเหลือ สถานการณ์ การขาย รายงานสรุปค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินการ เเละ ข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้บริหาร สร้างสรรค์จัดทำเเละวางแผน รวมถึงนำเสนอแผนงานด้านการขาย เพื่อพัฒนา เเละ ส่งเสริมการขายของสาขา เสริมสร้างเเละรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคนไข้และผู้มาใช้บริการ ถ่ายทอดข้อมูล กฏระเบียบ นโยบายหรือคำสั่งแก่พนักงานในคลินิก ควบคุม ตรวจสอบบริหารสต๊อกสินค้าหน้าร้าน ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบ นโยบายหรือคำสั่งของคลินิก พัฒนาศักยภาพพนักงานให้อยู่ในระดับที่ดี สรุปปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุง ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดให้มีกิจกรรม marketing event และออกบูธต่างๆ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนแผนการตลาด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด
server ประจำสาขา the crystal เลียบด่วน รามอินทรา
ต้อนรับลูกค้าระดับสูงและลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในร้านและสามารถแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตกแต่งหรือจัดแจงห้องอาหารให้ดูดี และสะดวกสบาย จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า นำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ เก็บโต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว กล่าวขอคุณเมื่อแขกจะกลับ หรือส่งแขก ทำความสะอาดห้องโต๊ะอาหารและร้าน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 6 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top