• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ประสานงานติดต่อฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาฐานของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ทำเอกสารงานขาย ออกใบสั่งขายตาม po จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า รับผิดชอบด้านการจัดการบริหารงานขาย การประสานงานขาย และติดต่อส่วนงานภายในให้เิกิดความราบรื่นในการทำงาน ประชุมงานกับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโครงการ ทำรายงานสรุปการขาย วิเคราะห์การขาย งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)
ผู้จัดการฝ่ายขายช่องทางพิเศษ retail modern trade
มีหน้าทีรับผิดชอบในการเจรจาสรรหาคู่ค้ารายใหม่ นําเสนอสินค้า และควบคุมดูแลการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับคู่ค้า ในช่องทางmodern trade ทุกช่องทางให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า ดําเนินการบริหารจัดการร้าน mistine beauty shop ทั้งในส่วนของการบริการ และการบริหารให้เกิดผลกําไร สร้างการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทให้กับลูกค้าที่มาใช้บริกา ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกระจายไปสู่ผู้บริโภคในทุกช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางขายตรงตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
ยิปมั่นเทค จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายต่างประเทศ
ประสานงานฝ่ายขายต่างประเทศ ดำเนินการประสานงานในการส่งออกสินค้าให้ลูกค้า แจ้งความ คืบหน้าให้ลูกค้าทราบและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า วางแผนการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ คิดค้นแคมเปญทางการตลาดออนไลน์และรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาในทุกช่องทางการตลาด ค้นหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมในปัจจุบัน โอกาสในการทำงานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น บริษัทการตลาด และบริษัทคู่ค้า
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top