• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท เพรสทีจ ฟูด อินดัสทรี จํากัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล assistant human resource manager
กำหนดกลยุทธ์และวางงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา พัฒนาความผูกพันและสร้างความสุขในการทำงานให้พนักงาน ให้คำปรึกษากับหัวหน้างานและพนักงานในด้านความเป็นอยู่ ระเบียบวินัย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานและนโยบายบริษัท

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top