• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
ซีเบส ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
accountant
responsibilities handle monthly closing for full sets of accounting transactions ap ar gl issue invoice tax invoice & receipts delivery note withholding tax cert and other documents needed within customer s timeline review expenses and prepare payment to supplier vendor advance employee and wage for temporary staff prepare vat & withholding tax report and also submit to revenue department within timeline bank reconciliation and prepare details of all bs accounts fix assets management plan payment collection in term of proper timeline and update cash flow into global system ocra cash collection and follow up accounting documents when needed inventory recorded into accounting system and prepare inventory reports for management team perform other essential duties as assigned by supervisor or and manager qualifications female age not over 35 bachelor s degree in accounting at least 3 5 years experience in accounting finance role be accurate and detail oriented well organized payment schedule issuing documents and so on good in interpersonal skill team player willing to learn new things positive attitude high responsibility and be flexible good command of written and spoken english good computer skills ms office & ms excel experience working with navision system is a plus
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
assistant accounting manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ภารกิจหลัก ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี จัดทำรายงานงบการเงินในแต่ละเดือนเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี จัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และหลักภาษีอากร สามารถให้คำแนะนำด้านบัญชี และภาษีอากรให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ responsibilities ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และการบันทึกบัญชีใบสำคัญซื้อ ขาย จ่ายเงิน ทั่วไป และเงินสดย่อย ตรวจสอบเอกสารการเคลียร์เงินยืมทดรองงานต่าง ๆ ค่าแรงงานชั่วคราว เงินยืมทดรองการเดินทาง และเงินทดรองอื่น ๆ จัดทำรายงานงบการเงิน และรายละเอียดประกอบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำบัญชีทรัพย์สินถาวร สินค้าคงเหลือ และวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรและควบคุมการยื่นภาษีอากรของบริษัท จัดการและประสานงานให้ข้อมูลทางบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร สอนงาน รวมถึงการดูแลพนักงานบัญชีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษากับพนักงานในบริษัทให้สามารถปฏิบัติงานตามไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท รับมอบหมายงานอื่นๆที่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top