• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
system analyst
1 วางแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและเว็บไซต์สำหรับลูกค้า และองค์กรภายใน ในทุกๆ โปรเจคที่ได้รับมอบหมาย 2 รับ requirement จากลูกค้า และทำรายละเอียดของงานพัฒนาระบบเป็น scope of work เพื่อใช้แนบไปกับใบเสนอราคา ที่จะส่งลูกค้า ก่อนเริ่มดำเนินการโปรเจค 3 ออกแบบ process ของระบบ ฐานข้อมูล รูปแบบการแสดงผลของระบบ และการใช้งานระบบ 4 ประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า และดูแลโปรเจคที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันตามเวลาที่กำหนด 5 รับเรื่องจัดการปัญหาต่างๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคที่รับผิดชอบ ทั้งก่อนและหลังงานเสร็จสิ้น และจัดสรรทีมงานในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และพิจารณานำเสนอลูกค้าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6 ทดสอบการทำงานของระบบให้ถูกต้องตาม process และความต้องการของลูกค้า 7 ทำเอกสารยืนยันการทดสอบระบบ ส่งมอบให้แก่ลูกค้าสำหรับบางโปรเจค 8 ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและเว็บไซต์ 9 พัฒนาความรู้ ความสามารถต่างๆ และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด
frontend developer ด่วน แนบผลงานมาด้วยนะครับ
1 พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชั่น วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของ website microsite เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 2 ศึกษาค้นคว้าและนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เว็บไซต์มีความทันสมัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3 ดูแลการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานง่าย และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่ต้องการ 4 ควบคุมประสิทธิภาพของหน้าเว็บไซต์ให้รองรับ cross browser cross device และให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน pagespeed seo schema และ validation ต่างๆ ทักษะพื้นฐาน html 5 css 3 javascript javascript framework vuejs reactjs angularjs
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top