• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตรวจสอบการเบิก จ่ายงานค่าก่อสร้าง กับความคืนหน้าของงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิน budget ที่กำหนดไว้ จัดทำบัญชีต้นทุนและรายงานสรุปต้นทุนของโครงการทุกเดือน ให้แก่ผู้บังคับบัญชา จัดทำการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายจริง กับประมาณการงบที่ตั้งไว้ ติดตามและประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเกี่ยวกับข้อมูล boq และประสานงานกับฝ่ายขาย ธุรการขาย เกี่ยวกับเอกสารเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณก่อสร้าง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จันทบุรี , เมือง
บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา จันทบุรี
1 การวางแผนกลยุทธ์ 1 1 วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายท้องถิ่น เช่น กลุ่มลูกค้าต่างๆ 1 2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และเพิ่มยอดขายกำไรให้บริษัทฯ 1 3 วางแผน และสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด 2 การบริหารงาน 2 1 รับผิดชอบ ควบคุมยอดขาย ค่าใช้จ่าย กำไรและ stock ของสาขา 2 2 ตรวจเช็คเอกสารที่ต้องใช้ประจำวัน เช่น ใบสั่งซื้อ ใบโปรโมชั่นต่างๆ 2 3 ตรวจสอบสรุปรายงานยอดขายประจำวันนำส่งสำนักงานใหญ่ 2 4 ดูแลการพัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 2 5 ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบงานการด้านเอกสารรายงาน ต่างๆภายในสาขา 2 6 ดูแลรับผิดชอบมาตรฐานการให้บริการ 2 7 ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาหน้างานให้แก่พนักงาน และสมาชิก 2 8 ดูแล ตรวจสอบตารางวันทำงาน และเรื่องการมาทำงาน การลาต่างๆของพนักงาน 2 9 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสาขา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top