• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ปทุมธานี , ธัญบุรี
Grand ATS
software support implementer
ศึกษาการใช้งานระบบซอฟต์แวร์และเข้ารับการอบรมระบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข หรือหาข้อผิดพลาด อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษา แก้ปัญหา ช่วยเหลือ แนะนำ สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ให้กับลูกค้า ทั้งแบบ on line และ on site service มีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด จัดเตรียมเอกสารเพื่อออกแบบหรือปรับแก้รายงานของระบบซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่อติดตามสรุปปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาข้อมูลมาปรับปรุงการบริการหลังการขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
digital marketing
1 วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ 2 สร้างการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ 3 คิดกิจกรรมหรือแคมเปญส่งเสริมการขาย รวมถึงวัดผลของกิจกรรมและแคมเปญส่งเสริมการขาย 4 สำรวจความต้องการของตลาด วิเคราะห์สินค้าและบริการ วิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่ง 5 เรียนรู้ insights และ trends ใหม่ ๆ และปรับกลยุทธ์และแผนให้ทันสถานการณ์ คุณสมบัติทั่วไป เพศชายหรือหญิง อายุ 20 35 ปี ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททุกสาชาวิชา มีประสบการณ์ในงานด้าน digital marketing ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล webmaster tool google analytic seo พักอยู่ใกล้กับที่ทำงาน สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด ขยัน อดทน ชื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา คุณสมบัติที่เรามองหาในตัวผู้สมัคร มีความชื่นชอบเทคโนโลยี ไอที gadget เทรนด์ทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักในสิ่งที่ทำ ชอบงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับทำงานใหญ่ มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค วันและเวลาทำงาน สถานที่ทำงาน รามคำแหง 112 ทำงานวันจันทร์ วันเสาร์ 6 วัน หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 7 ชั่วโมง เวลา 07 00 14 00 เวลายืดหยุ่นได้ เข้างานไม่เกิน 10 โมง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 8 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top