• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กาญจนบุรี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลภาษี จ บุรีรัมย์ จ สุรินทร์ จ กาญจนบุรี จ ชุมพร จ พิษณุโลก
ติดตามเอกสารทางระบบบัญชีและภาษี พร้อมเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางบัญชี ภาษีอากร แรงงาน และประกันสังคม ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อติดตามความถูกต้องของข้อมูลในระบบ เดินทางเพื่อตรวจสอบ ติดตามและแก้ปัญหาการใช้งานโครงการ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ปฏิบัติตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา และดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด อบรมพัฒนาเพิ่มทักษะในการทำงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top