• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
ติดตาม ดูแล และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท ติดตาม ดูแล ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ ติดตามตรวจสอบดูแลและเผยแพร่สินค้า ในส่วนของ online marketing ทางอินเตอร์เน็ท ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มช่องทางการตลาดในอินเตอร์เน็ท เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้สะดวกรวดเร็ว วางแผนการตลาดออนไลน์ seo social network เว็บบอร์ดต่างๆ ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top