Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

HR Officer(URGENT!)

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

1.Recruit - สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย Sale Representative (ประจำกรุงเทพ และ ประจำภาคตะวันออก เหนือล่าง ) \\\\\\\\\\\\\\\\

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์การแพทย์ ทั้ง ในเขต กรุงเทพ...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 22/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

TDR

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

· วางแผนและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงโครง...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 19/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ชาวไทย) บ้านพักแถวสุทธิสาร

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

• ขับรถให้กับผู้บริหาร ตามเส้นทางที่ได้รับมอบหม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ และผู้ช่วยพนักงานออกบูธ (20,000++ บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 20รายการ
Human Resources Officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

1. Perform first screen candidate profiles and...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

- ติดต่อประสานงานในการสั่งซื้อสินค้า และดูแลการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Digital Sales

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

Responsibility:Execute sale plan for digital ch...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนทะเบียนยา)

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

- เตรียมเอกสารทะเบียนเพื่อสนับสนุนงานทะเบียนยา ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

IT Infrastructure Supervisor

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

Responsibility 1. Manage all IT infrastructures...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

QC Officer

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

1. ทดสอบและช่วยงานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมี ได้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

Project Engineer

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

1. ควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามหลัก GEP 2. ประส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

QC Officer (Regulatory)

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

1. ดูแลจัดเก็บตัวอย่างทดสอบและตัวอย่างจัดเก็บ 2...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Production Pharmacist (เภสัชกรฝ่ายผลิต)

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

พนักงานผลิต

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

- ปฏิบัติงานในห้องสะอาด (Cleanroom) - ตรวจสอบแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Sales and Marketing Supervisor

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

1. Achieve sales target of reagent / Molecular ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Production Bacteria Officer

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 11/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

QA Supervisor

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร / Document Control

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ Call center

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

QA Officer

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างเทคนิคสาธารณูปโภค

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

ช่างเทคนิคบำรุงรักษา

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานผลิต

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

1. ดูแลเครื่องจักร และ เครื่องมือ ที่ใช้ในกระบว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 03/04/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี