• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , เมือง
Sawatdeegroup(Thailand) co.,ltd
internet sales representative and foreign trade ตัวแทนการค้าขายต่างประเทศและทางอินเทอร์เน็ต
1 ค้นหาลูกค้าต่างประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต รับคำสั่งการค้าต่างประเทศและบรรลุเป้าหมายการขาย 2 รับผิดชอบดูแลและการดำเนินงานของบัญชีแพลตฟอร์ม facebook shopee และ lazada ของบริษัท จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์และขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครอบคลุมโดยแพลตฟอร์มดังกล่าว 3 ทำการวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับข้อมูลการขายของแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ต และสรุปเสนอคำแนะนำในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 4 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าการค้าต่างประเทศต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
สมุทรปราการ , เมือง
Sawatdeegroup(Thailand) co.,ltd
sales representative ตัวแทนขายสินค้า
1 รับผิดชอบการขายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางจริง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้า ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย 2 พัฒนาแผนการขยายช่องทางการขาย บรรลุเป้าหมายในการเปิดตลาดใหม่ พัฒนาลูกค้าใหม่และขยายขอบเขตการขายผลิตภัณฑ์ 3 รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการขายในพื้นที่กำหนดการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4 รวบรวมข้อมูลถูกต้องที่ได้รับจากตลาดที่เกี่ยวข้อง ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 26 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top