Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่พัฒนาเคมี

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

- พัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี

พนักงานรับโทรศัพท์

บริษัท นิว เซนต์จูรี่ อินฟอร์เมชั่น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน

ช่างซ่อมอุปกรณ์ไอที สาขาซีคอน บางแค

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รับเคลมสินค้าไอที วิเคราะห์อาการเสีย ซ่อมให้กั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Engineer (ระยอง)

บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด

- โทรหา Enquir ,โทรหาลูกค้าเก่าที่ขาดการติดต่อเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

Project Manager

KP SOFT CO.,LTD.

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 19รายการ
วิศวกรประเมินราคา/จนท.ประเมินราคา (โยธา)สนง.ใหญ่สีลม

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่รับมาจากฝ่ายประเมินรา...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เขียนแบบ (ไฟฟ้า, ประปา, แอร์)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวม...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ผช.ผจก.การตลาด (ผ่านงานธุรกิจอสังหาฯ)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2. จัดทำแผนการตลาด 3...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้จัดการโครงการ( โยธา )

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบ...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 90,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ธุรการสนาม/ธุรการก่อสร้าง/เลขานุการโครงการ( ชลบุรี )

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-จัดเก็บเอกสารสัญญาและเอกสารแนบทั้งหมด รวมทั้งเ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรสนาม(ไฟฟ้า)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงาน...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรประเมินราคาไฟฟ้า/เครื่องกล

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-จัดทำวิเคราะงบประมาณ สรุปงบประมาณโครงการ ตรวจง...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 35,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้อ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เขียนแบบ(ก่อสร้าง) กทม.

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรโยธา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานขอ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 45,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรสนาม(โยธา)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1.ด้านสัญญา -ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน ( QS Engineer)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่รับมาจากฝ่ายประเมินรา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

วิศวกรจัดหา(ไฟฟ้า/เครื่องกล)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องาน...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

จนท.บุคคล (ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ+ต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

-จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนคนงานต่างด้าว ร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผจก.การตลาด(ผ่านงานธุรกิจก่อสร้าง ยื่นประมูลงาน)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1 จัดเตรียมข้อมูลและนำเสนอ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิ...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 85,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด(อสังหาริมทรัพย์)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1. ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดกำหนดกลยุทธ์และกา...

เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 45,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

จนท.บริการลูกค้า /เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (สนง.ใหญ่สีลม)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดเตรียม เอกสาร...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนง.ขายโครงการ (กทม.)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

1. ปฎิบัติงานและดูแลงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามเป...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนง.ขายคอนโด (ชลบุรี)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ปฎิบัติงานและดูแลงานขายโครงการอสังหาฯให้บรรลุเป...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 06/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก