• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บางนา ติดต่อ 098 282 7707 คุณเท่
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักทั้งในระดับอาวุโสและระดับกลาง ทำงานกับเพื่อนร่วมงานในทีม และเพื่อนร่วมงามทีมอื่นเกี่ยวกับสื่อการตลาดและ cause studies ทำความเข้าใจแนวการแข่งขันและแนวโน้มของตลาด ทำความเข้าใจและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถึงคุณค่าของบริษัท เทคโนโลยีกระบวนการ และการเป็นหุ้นส่วนในปัจจุบัน กำหนดแผนการประจำปีและกำไรขั้นต้นโดยใช้กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มและผลลัพธ์ กำหนดวัตถุประสงค์การขายโดยการคาดการณ์และพัฒนายอดขายประจำปีสำหรับภูมิภาคและอาณาเขต วางแผนยอดขายและกำไรที่คาดหวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่ รักษายอดขายผลิตภัณฑ์และราคาขายโดยรักษากระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและคู่แข่ง สร้างและปรับราคาขายโดยการตรวจสอบต้นทุนการแข่งขันกับภายนอก ทำตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานด้านการขายทั่วประเทศให้สมบูรณ์ โดยกำหนดเวลาและมอบหมายพนักงาน ติดตามผลงาน ดูแลพนักงานขายโดยการสรรหาคัดเลือก ปรับทิศทาง และฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาและฝึกหัดพนักงาน การวางแผนการติดตามและประเมินผลงาน มีส่วนร่วมในความพยายามของทีมโดยบรรลุผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องตามต้องการ สามารถใช้งาน microsoft office suite salesforce com และ com score ได้ ทำงานเหมือนเป็นเจ้าของโครงการและเหนือความคาดหมายด้วยความสามารถในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาและส่งมอบผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว โดยการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีความสามารถในการระบุและแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีกลยุทธ์
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
service manager แมลงและสัตว์พาหะ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
1 ดูแลรับผิดชอบการบริการภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯ 2 ประสานงานกับพนักงานบริการ เพื่อตรวจสอบตารางการให้บริการ และแจ้งให้พนักงานบริการรับทราบตารางการให้บริการล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบทุกวัน 3 ควบคุมมาตรฐานและประสิทธิภาพการให้บริการในแต่ละวัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท และตรวจสอบให้แน่ใจว่า พนักงานบริการได้ทำงานตรงตามความต้องการของบริษัทฯ 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประสิทธิภาพในการให้บริการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย และพนักงานบริการใช้เวลาในการบริการได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 5 จัดอบรมความรู้ด้านงานบริการ สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ 6 ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน จัดตารางงานให้มีความเหมาะสมและตรงตามเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการนัดหมายและกิจกรรมการฝึกบอรม 7 ตรวจสอบทีมบริการ ในการส่งเอกสารหรือรายงาน ให้ตรงตามกรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้ 8 ติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายปฏิบัติ พนักงานบริการ และพนักงานขายในกิจกรรมหรืองานที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายบริการ
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย ด่วน
1 วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านขายประกันภัย รวมถึงด้านเอกสารและข้อมูลทางการขายต่างๆเพื่อให้พนักงานขายประกันภัย นำไปติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลกำไรสูงสุด 2 เป็นที่ปรึกษาด้านงานขายและช่วยเหลือประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 3 จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลและสรุปผลงานประจำเดือนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานทางการตลาดได้อย่างรอบครอบและแม่นยำ 4 รับฟังและแก้ไขปัญหา ของพนักงานในแผนกและในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 4 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top