Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Project Manager/ Asst. Project Manager

บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

System Analyst

KP SOFT CO.,LTD.

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 30/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Project Manager

KP SOFT CO.,LTD.

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (ด่วน)

บริษัท อะเส จำกัด

-ดูแลงานเอกสารเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 02/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 12รายการ
นักเทคนิคการแพทย์ ประจำ Sperm Lab

บริษัท เจตนิน จำกัด

- ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

พนักงานเดินบัตร (ด่วนมาก)

บริษัท เจตนิน จำกัด

- จัดทำเอกสาร, จดหมายสำนักงานรับ - ส่งทั้งภายใ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ด่วน)

บริษัท เจตนิน จำกัด

- ติดต่อประสานงานการขายโฆษณา และติดตาม AD จากลู...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 21,000 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (ด่วน 2 อัตรา)

บริษัท เจตนิน จำกัด

- ให้การต้อนรับผู้มาใช้บริการของทางสถานพยาบาล -...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป

บริษัท เจตนิน จำกัด

1. ควบคุมและดูแลการจัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียนเอก...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท เจตนิน จำกัด

- ออกแบบ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 21,000 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้ช่วยเภสัช

บริษัท เจตนิน จำกัด

- ช่วยเภสัชกร

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 16,000 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท เจตนิน จำกัด

- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย - บริหารจัดการประชุมผู้ถือ...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 01/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

พยาบาล OPD , OR , IPD

บริษัท เจตนิน จำกัด

- ช่วยแพทย์ตรวจในห้องตรวจ - จัดเตรียมอุปกรณ์ ...

เงินเดือน(บาท) : 27,000 - 35,000 29/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

แม่บ้าน

บริษัท เจตนิน จำกัด

ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 29/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล

บริษัท เจตนิน จำกัด

- เตรียมห้องตรวจ และช่วยแพทย์ทำการตรวจผู้ป่วย ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 24/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / ธุรการ (ผู้พิการ)

บริษัท เจตนิน จำกัด

1. จัดทำเอกสารต่างๆ ตามรูปแบบที่กำหนดให้กับทุกแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/11/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน