• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด
accounting manager & finance officer
ตรวจสอบและดูแลการจัดทำรายงานงบการเงิน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามกำหนดเวลา จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงาน ภงด 3 ภงด 53 ภงด 54 ภพ 30 ภพ 36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปิดงบ และเซ็นผู้ทำบัญชีได้ มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top