• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
พระนครศรีอยุธยา , บางปะอิน
บริษัท ธนะมล กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
ช่างซ่อมบำรุง ประจำบางปะอิน
ควบคุมดูแลระบบ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบอิเลคทรอนิก รวมถึงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในและภายนอกอาคารให้สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดทำแผนและรายงานการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร และระบบต่างๆ ที่สำคัญ บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักรหรืองานระบบประกอบอาคาร ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า
ฉะเชิงเทรา , บ้านโพธิ์
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและสถานที่ ปฎิบัติงานที่ ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
1 ดูแลและจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการติดตั้งแอร์ น้ำประปา ไฟฟ้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2 การดูแลเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องมือก่อนการทำงานและหลังการทำงาน ตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือตามรายการ ทดสอบก่อนการทำงานจริง แจ้งผู้บังคับบัญชากรณีเครื่องจักรเครื่องมือผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย 3 การทำงานผลิต ควบคุมเครื่องจักรหรือเครื่องมือในกระบวนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพของงานเบื้องต้น ปรับแต่งเครื่องจักรเครื่องมือตามข้อกำหนด 4 พัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง รับฟังคำแนะนำการฝึกฝน ขั้นตอนการทำงานหรือเทคนิคต่างๆจากผู้บังคับบัญชา 5 ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ 6 ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top