• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ปทุมธานี
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
technical product support engineer วิศวกรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค
รับผิดชอบในการอ่านแบบก่อสร้าง และเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม autocad sketch up ถอดแบบก่อสร้างเพื่อทำการประมาณราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับทางด้านฝ่ายขาย ให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับทางฝ่ายขาย ใช้ความรู้ หลักการทางวิศวกรรมต่างๆ เพื่อที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับทีมงานฝ่ายขาย ในการนำเสนอข้อมูลกับทางลูกค้า ใช้และรู้จักอุปกรณ์ทางช่างเพื่อใช้ในงานตรวจสอบ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆของบริษัท ออกไปนำเสนอข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับทางลูกค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โปรแกรมเมอร์ programmer
1 เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น php asp ตามproject ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2 เพื่อดูแลปรับปรุงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น php asp ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ 3 ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น php asp 4 ดูแลรับผิดชอบเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา 5 ดูแลรับผิดชอบสำรองข้อมูลโค้ดเว็บแอพพลิเคชั่นที่กำลังพัฒนาในทุกๆวัน 6 ศึกษาหาความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เว็บแอพพลิเคชั่น 7 ดูแลรับผิดชอบระบบ backup เว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา 8 ดูแลรับผิดชอบความเสี่ยง risk ของหน้างาน 9 ดูแลรับผิดชอบควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ คอมพิวเตอร์ 10 สนับสนุน และปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท บุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ project sale
ติดต่อและสนับสนุน ทางด้านข้อมูลสินค้าและบริการให้กับบริษัทในเครือและ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ติดต่อและเจรจากับโรงงานหรือบริษัทคู่ค้า เพื่อขอรายละเอียด ราคาและเงื่อนไข นำเสนอให้ข้อมูลสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของบริษัท ขอ จัดทำใบเสนอราคา เจรจาต่อรอง กับคู่ค้าของบริษัท ซื้อ ขาย สินค้าโครงการของบริษัท จัดการการรับ ส่ง สินค้าของโครงการต่างๆ ติดตามสถานะและความคืบหน้าในแต่ละโครงการของลูกค้า บริษัทในเครือ และบริษัทภายนอก เดินทางไปตรวจเยี่ยมลูกค้าและตรวจสอบงานในบางกรณี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top