• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ปทุมธานี , ลำลูกกา
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานบริหารความปลอดภัย loss prevention ประจำศูนย์กระจายสินค้าธัญบุรีคลองหก
1 รับนโยบายและหลักการจาก lp manager และ sr manager ในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย และเรื่องการทุจริต และการฉ้อโกงในส่วนของพื้นที่คลังสินค้าและลานจอดรถ 2 ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นและรายงานผลหรือปัญหาที่พบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3 สรุปการดำเนินการของแผนกประจำสัปดาห์ และแผนงานที่จะปฏิบัติต่อไป 4 ตรวจเช็คระบบ safety และทำการตรวจตู้ไฟโฮบทุกสัปดาห์ และทางหนีไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง 5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 6 ให้คำแนะนำในการป้องกันการสูญหายของบริษัทฯ 7 ตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งให้กับสาขาโดยมีการเช็ค100 ให้กับหัวหน้างานรับทราบพร้อมจัดทำรายงานส่งทุกวัน โดยวันละ 1 2 ตู้เพื่อป้องกันการสูญหายของศูนย์กระจายสินค้าธัญบุรี 8 ดูแลรักษาทรัพย์สิน สิ่งของต่างๆ ในสำนักงานให้มีจำนวนครบถ้วน เพื่อป้องกันการสูญหาย เก็บรวบรวมสถิติการสูญหายของทรัพย์สิน หรือสินค้า ของบริษัทฯ จัดแบ้งผลัดการปฏิบัติหน้าที่ และแบ่งวันพักของเจ้าหน้าที่ lp dc 9 ทำการอบรม สอนงาน เจ้าหน้าที่ รปภ ในส่วนของพื้นที่ป้อมทางเข้า ออกพนักงาน personal gate house ป้อมเข้า ออกรถส่งสินค้า vehicle gate house คลังสินค้า ware house และลานจอดรถ car park ให้ทราบถึงแผนงานที่จะปฏิบัติ และการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึง การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งโดยเคร่งครัด 10 ตรวจสอบพื้นที่ความเสี่ยงความปลอดภัย 11 ตรวจสอบการขายซากวัสดุเหลือใช้ 12 ตรวจสอบสินค้า rtv จากสาขา 13 ตรวจสอบสภาพรถขนส่งทรานสปอร์ต
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top