• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ปทุมธานี
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
technical product support engineer วิศวกรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค
รับผิดชอบในการอ่านแบบก่อสร้าง และเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม autocad sketch up ถอดแบบก่อสร้างเพื่อทำการประมาณราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับทางด้านฝ่ายขาย ให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับทางฝ่ายขาย ใช้ความรู้ หลักการทางวิศวกรรมต่างๆ เพื่อที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับทีมงานฝ่ายขาย ในการนำเสนอข้อมูลกับทางลูกค้า ใช้และรู้จักอุปกรณ์ทางช่างเพื่อใช้ในงานตรวจสอบ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆของบริษัท ออกไปนำเสนอข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับทางลูกค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top