• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google co th เป็นอย่างดี มีความรู้ด้าน google analytics adwords fb webmaster tool หรือเครื่องมือจาก third party อื่นๆ วิเคราะห์ คู่แข่ง คีย์เวิร์ด ได้อย่างเชียวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทีมงานด้าน seo ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ได้ มีทักษะในการปรับ on page และ off page ได้เป็นอย่างดี สร้าง linkbuilding สร้าง network ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร qualifications มีประสบการณ์ 1 3 ปีด้าน seo รวมถึงเคยมีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine การตลาดออนไลน์ มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์ เพื่อนำมาใช้สำหรับ seo อย่างเชียวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน seo อย่างยอดเยี่ยม รวมถึง css html และ google analytics มีประสบการณ์การทำงานในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ seo ppc การวิเคราะห์ backlink และรายงานศักยภาพของคู่แข่ง มีประสบการณ์การพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การสร้าง linkbuilding มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานแข่งกับเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่เกียงงานหนัก ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานที่ผ่านมาเสนอ พิจารณาเป็นพิเศษ
นนทบุรี , ปากเกร็ด
C.S.I. Intertrade Co.,Ltd
graphics designer online content creative
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1 คิด วิเคราะห์ ออกแบบ และดีไซน์ content ที่จะใช้บน social media ecommerce และ website ที่ได้รับมอบหมาย 2 ดูแล และตอบคำถามบน social media ที่ได้รับมอบหมาย 3 ดูแลการสั่งสินค้าบน social media ecommerce และ website ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้งานได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้ สามารถใช้โปรแกรม photoshop lllustrator indesign ได้เป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการทำ 3d sketchup ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูลสินค้าได้ หากมี port folio รบกวนแนบผลงานมาพร้อมใบสมัครด้วย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 36 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top