• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง
บริษัท ออมนี่เรส จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้บริการลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ สร้าง ฝึกสอนทีมงานขาย รวมถึงบริหารสมาชิกในทีม ให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย และผู้ที่ต้องการเติบโต
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
หัวหน้าธุรการคลังสินค้า
จัดทำข้อมูลตรวจนับ stock ประจำเดือนและสรุปข้อมูลหลังตรวจนับ รับผิดชอบยืนยันยอดสินค้าคงเหลือสิ้นเดือนในlocationที่ได้รับมอบหมาย จัดทำข้อมูลตรวจนับสินค้า ประจำปี ฝ่ายคลังสินค้า ควบคุมการจัดเก็บเอกสารฝ่ายโลจิสติกทั้งหมด ควบคุมและจัดทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการทำงานฝ่ายโลจิสติกทั้งหมด จัดทำข้อมูลการยืนยันยอดสินค้าคงเหลือณ สิ้นเดือนให้แก่ฝ่ายคลังสินค้าทุก location ควบคุมและจัดทำ เอกสารเกี่ยวกับ iso ของฝ่ายโลจิสติก ojt ให้กับพนักงานใหม่หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คิดพัฒนา วางแผนงานในหน้าที่ของตนให้ก้าวหน้าและเหมาะสมกับปัจจุบันในการทำงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top