• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
relationship officer sme กรุงเทพฯ และปริมณฑล
วางแผนและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์คำขอสินเชื่อร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ arm rm ตามนโยบายของธนาคาร วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เศรษฐกิจ การตลาด เพื่อประกอบคำขอและตั้งวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าตาม portfolio อย่างมีคุณภาพ สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าธุรกิจ เพื่อรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาฐานลูกค้าธุรกิจใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินของธนาคารที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจและการลงทุนของลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 8 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top