• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกอะไหล่ สาขาพระราม3
1 ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขอะไหล่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของช่างที่มาเบิกอะไหล่ และลูกค้าหน้าร้าน 2 ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายอะไหล่ตามใบแจ้งซ่อม repair order หรือรายการสั่งชื้อจากลูกค้า 3 จัดเตรียมใบจัดอะไหล่ picking slip เพื่อให้พนักงานหยิบอะไหล่ ใช้ในการจัดอะไหล่ในสโตร์ 4 จ่ายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งตามรายการสั่งชื่อ 5 จัดทำใบเสนอราคาค่าอะไหล่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งอะไหล่ 6 ประสานงานกับพนักงานสั่งชื้ออะไหล่ ในการสั่งชื้อและติดตามรายการอะไหล่ค้างจ่าย back order ให้แก่ลูกค้าในโรงซ่อมและลูกค้าหน้าร้าน 7 จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายอะไหล่ picking slip และการขายอะไหล่ sale invoice
สมุทรปราการ , บางพลี
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
hr business partner hrbp at flash dc bang phli
ปรึกษากับผู้บริหารสายงานและให้คำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลทุกวัน วิเคราะห์แนวโน้มและชี้วัดกับแผนกทรัพยากรบุคคล แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์กับพนักงานที่ซับซ้อนและจัดการข้อข้องใจ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารและพนักงานเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงาน สร้างกำลังใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเก็บรักษา ให้คำแนะนำด้านนโยบายทรัพยากรบุคคล ติดตามและรายงานเกี่ยวกับกำลังคนและการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ระบุความต้องการการฝึกอบรมสำหรับทีมและบุคคล แนะนำกลยุทธ์ hr ใหม่ ๆ
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท วีเจซัพพลาย ยูโรเนชั่น จำกัด
warehouse & transportation supervisor
มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการ รับสินค้า เบิกสินค้า โอนสินค้า อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับคลังสินค้า มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการรับคืนสินค้า การปรับสต็อคสินค้า adjust การทำลายสินค้า และอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับคลังสินค้า ควบคุมขั้นตอนการ re check สินค้าร่วมกับส่วนงานขนส่ง ก่อนนำสินค้าออกจากคลัง ควบคุมขั้นตอนการ qc อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมสรุปรายงานส่งผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมการ re location หรือการรวมสินค้ารายการเดียวกันให้ไปอยู่ใน location เดียวกัน เพื่อเติมพื้นที่ในการเก็บสินค้าให้คลัง ควบคุมการตรวจนับสินค้า cycle count & stock take ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความสามารถของพนักงาน สามารถแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์การเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถจัดทรัพยากรในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กำลังพล อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นให้กับพนักงานในคลังสินค้า สามารถฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น อบรมการใช้รถ folk lift hand lift มีความรู้ความเข้าใจในระบบปฏิบัติการที่ใช้ในคลังสินค้าเป็นอย่างดี warehouse management system และสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดส่ง เส้นทาง การวางแผนการจัดส่งสินค้า ควบคุมดูแลความสะอาดในพื้นที่คลังสินค้าและพื้นที่รอบๆ คลัง งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 4 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top