• อื่นๆ

Job Hi-Lights

สมุทรปราการ
บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด
sales engineer automation robotics cnc lathe machining center fiber laser cutting
เยี่ยมชมลูกค้าเดิมและสร้างโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ ๆ กำหนดแนวทางและขั้นตอนสำหรับทีมขาย คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า จัดเตรียมและสรุปแผนการขายและรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาย พัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google co th เป็นอย่างดี มีความรู้ด้าน google analytics adwords fb webmaster tool หรือเครื่องมือจาก third party อื่นๆ วิเคราะห์ คู่แข่ง คีย์เวิร์ด ได้อย่างเชียวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทีมงานด้าน seo ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ได้ มีทักษะในการปรับ on page และ off page ได้เป็นอย่างดี สร้าง linkbuilding สร้าง network ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร qualifications มีประสบการณ์ 1 3 ปีด้าน seo รวมถึงเคยมีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine การตลาดออนไลน์ มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์ เพื่อนำมาใช้สำหรับ seo อย่างเชียวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน seo อย่างยอดเยี่ยม รวมถึง css html และ google analytics มีประสบการณ์การทำงานในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ seo ppc การวิเคราะห์ backlink และรายงานศักยภาพของคู่แข่ง มีประสบการณ์การพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การสร้าง linkbuilding มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานแข่งกับเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่เกียงงานหนัก ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานที่ผ่านมาเสนอ พิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 13 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top