• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปอาวุโส
1 บันทึกตั้งหนี้ ap บันทึกตั้งค่าใช้จ่าย jv ประจำเดือน 2 จัดทำรายตารางรายได้รับล่วงหน้า fitness charge บัญชี 3 จัดทำรายละเอียดทรัพย์สิน พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาทางด้านบัญชีและภาษีอากรประจำเดือน บันทึก jv พร้อมรายการ movement สินทรัพย์ 4 จัดทำรายการ movement สินทรัพย์ระหว่างสร้าง 5 จัดทำการกระทบรายการทรัพย์สิน manual กับ sap ทางด้านภาษีอากร 6 ตรวจนับรายละเอียดทรัพย์สิน ร่วมกับทีมสโตร์ทรัพย์สิน รวมทั้ง รายการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน write off 7 ตรวจนับรายละเอียดสินค้าคงเหลือ ทุกแผนก ร่วมกับทีมสโตร์ทรัพย์สิน 8 ตรวจนับเงินสดย่อย 9 ตรวจสอบแบบสุ่ม process การรับเงินสด ค่าที่จอดรถ และ การรับเงินสด กรณี รับเงินค่าเช่าพื้นที่ขายของโดยไม่ได้จองล่วงหน้า กรณีตัดlock 10 ตรวจเช็ค reconcile ราย account gl ทุกๆ สิ้นเดือน 11 จัดทำรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน 12 สอบทานและตรวจเช็คภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายกับฝั่งar เก็บเข้าแฟ้ม รายเดือน เพื่อประกอบการcal tax ตอนสิ้นปี 13 จัดทำรายการกระทบยอดตามแบบ ภ พ 30 กับ ภ ง ด 50 รายเดือน 14 จัดทำรายละเอียดประกอบการคำนวณ tax calculation ภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 รับวางบิล นอกรอบ บางรายการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top