Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

SALES REPRESENTATIVE / ผู้แทนขาย-เครื่องนอน(ต่างจังหวัด-โซนภาคใต้)

บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด

• วางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายของบร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/08/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด

1.กำหนดแผนและกระบวนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอด...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,500 10/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , พระสมุทรเจดีย์

ผู้จัดการประจำกะ

บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด

-บริหารงานในกะที่ตนประจำอยู่ -รวบรวมและดูแลการ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 24/04/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด

1. จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน 2. ติดตามทว...

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000 08/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (Maintenance Technician)

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

• ดูแลตรวจตราห้องชุดของโครงการบริษัทฯ ให้อยู่ใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 26/11/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 65รายการ
พนักงานขายประจำสาขา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช เมือง

พนักงานขายประจำจังหวัดพิจิตร

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : พิจิตร เมือง

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดจังหวัดพะเยา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : พะเยา เมือง

Graphic Designer

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

1. รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งกระบวนกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

นักศึกษาฝึกงาน แผนกนำเข้า-ส่งออก(ออกแบบ)

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

พนักงานงานขายประจำสาขา จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี เมือง

พนักงานงานขายประจำสาขา จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

บริหารจัดการงานวางแผนการผลิต เพื่อควบคุมและตรวจ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี พานทอง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

บริหารจัดการงานวางแผนการผลิต เพื่อควบคุมและตรวจ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี พานทอง

เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง6เดือน)

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ลักษณะงาน : - เช็คใบกำกับภาษี - ตรวจสอบใบกำ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง6เดือน)

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ลักษณะงาน : - เช็คใบกำกับภาษี - ตรวจสอบใบกำ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานขายเงินสดประจำสาขาอุบลราชธานี อ.เมือง

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี

พนักงานขายเงินสดประจำสาขาอุบลราชธานี อ.เมือง

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : อุบลราชธานี

พนักงานขายจังหวัดนครสวรรค์

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์ เมือง

พนักงานขายจังหวัดนครสวรรค์

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์ เมือง

พนักงานขายประจำจังหวัดสุโขทัย

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุโขทัย เมือง

พนักงานขายประจำจังหวัดสุโขทัย

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุโขทัย เมือง

พนักงานขายหน่วยขายรถเงินสด สาขา อยุธยา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

นำเสนอขายสินค้าขายในพื้นที่ร้านค้าให้ได้ตามเป้า...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

พนักงานขายหน่วยขายรถเงินสด สาขา อยุธยา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

นำเสนอขายสินค้าขายในพื้นที่ร้านค้าให้ได้ตามเป้า...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด สาขาปากช่อง(นครราชสีมา)

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบห...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา ปากช่อง

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด สาขาปากช่อง(นครราชสีมา)

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบห...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา ปากช่อง

พนักงานขายประจำสาขา จังหวัดลพบุรี

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี เมือง

พนักงานขายประจำสาขา จังหวัดลพบุรี

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี เมือง

พนักงานขายประจำสาขา จังหวัดนครปฐม

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

พนักงานขายประจำสาขา จังหวัดนครปฐม

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรย...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 14/06/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ทั้งหมด 65 รายการ