Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

พนักงานขาย

บริษัท ทาวรัส ไทย กรุ๊ป จำกัด

ขายผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ยี้ห้อทาว...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 22,000 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง

พนักงานขายหน้าบูธ (เพศชาย) (25,000 บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานออกบูธ

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

1.ดูแลรับผิดชอบ การสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ,พร้อ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Sale Representative (ด่วนมาก)****

บริษัท เซเวน เอ กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อ ดูแล และเสนอขายสินค้า อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

- ออกแบบแก้ไข Artwork ในการทำสื่อและอุปกรณ์การต...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 20,000 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 180รายการ
หัวหน้าทีมขาย HORECA / ประจำ จ.ชลบุรี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

จป.วิชาชีพ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

Supervisor บรรจุ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 24,000 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

วิศวกร/เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• หาข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ และเสนอแนะงานด้านว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมคุณภาพแรงดันไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า, สถานีไฟฟ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา บางบาล

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานสุรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• กำกับติดตามการวางแผน ควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานส่งเอกสาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- รับ-ส่งเอกสารและพัสดุยังผู้รับได้อย่างถู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/03/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

ทั้งหมด 180 รายการ