• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรสาคร
บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1 ดูแล จัดเก็บ เอกสาร และข้อมูลในแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ แฟ้มเหลือง 2 จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการผลิตต่างๆ 3 ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน yellow file index thai bom ให้ทันสมัยตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 4 ดูแล ควบคุม การยืมคืนแฟ้มเหลือง 5 ปรับปรุง cpc เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายและส่งข้อมูลการแก้ไข cpc ตามเอกสาร dar ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการแก้ไขทางเมล์ 6 ลงข้อมูล cpc dar log ให้กับหัวหน้าแผนกขาย 7 จัดทำเอกสารภายในแผนกตามที่ผู้บังคับบัญชามอบ หมาย 8 ดูแลอุปกรณ์สำนักงานสำหรับ yellow file และ การจัดเก็บเอกสารให้พร้อมอยู่เสมอ 9 ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน iso9000 ts16949 iso14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 10 ลงข้อมูลร้องขอเอกสารสิ่งแวดล้อมกับทางจัดซื้อ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 35 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top