• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน database administrator
1 ออกแบบและจัดระบบการบริหารแบบบูรณาการ integrated management system ขององค์กร 2 ออกแบบและจัดทำ work system ระบบปฎิบัติการขององค์กร 3 วิเคราะห์ระบบปฎิบัติการขององค์กร ฝ่ายงาน และหน่วยงาน 4 จัดทำ work process kip ขององค์กร ฝ่ายงาย และหน่วยงาน 5 ปฎิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟแวร์ เป็นต้น 6 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ และการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานและองค์กร พร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงระบบงานและองค์กร และตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top