• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำรายงานเงินสดย่อย petty cash ใบเพิ่มหนี้ debit note และใบลดหนี้ credit note ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายประจำเดือนของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานของแผนกอื่นๆ จัดเตรียมรายการโอนเงินให้กับโรงแรมและตัวแทนรับจอง และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลในซอฟต์แวร์ media clearing smart bbl ออกใบเสร็จรับเงิน ลูกค้า และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้านค้า ประสานงานกับแผนกรับจองห้องพักในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก การยกเลิกการชำระเงินทางบัตรเครดิต void การคืนเงิน refund การยกเลิกการจองห้องพัก และแก้ไขในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา central plaza grand rama 9
ทำรายการฝาก ถอน ทำบัตร atm ให้บริการเปิดบัญชีรับซื้อ ขายเงินตราสารต่างประเทศ ขายตราสารทางการเงิน ตลอดจนบริการในด้านอื่น ๆ ของธนาคาร บริการธุรกรรมการเปิดและปิดบัญชี บันทึกข้อมูลในการเปิดบัญชีลูกค้าผ่านระบบของธนาคาร บริการธุรกรรมการรับชำระสินค้า ค่าบริการและสาธารณูปโภค รับชำระเงินกู้ ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าและเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบของธนาคาร รับ ส่งเงินสดระหว่างสาขา ธปท คลังตู้ atm ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ รวบรวมเช็คเคลียริ่งทั้งหมด เพื่อส่งเรียกเก็บ เข้าเครื่อง encoder คัดแยก รวบรวมสลิป เพื่อสรุปลงบัญชีในระบบ gl และกระทบยอด gl ตลอดจนจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 80 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top