• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
marketing analyst & planning executive
ตรวจติดตามและวิเคราะห์ผลด้านประสิทธิภาพการขาย และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ kpi ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ จัดเตรียม และนำเสนอรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงาน ต่อทีมผู้บริหาร อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา วางแผนและตรวจติดตามกำหนดระยะเวลา และงบประมาณของโครงการ ในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด รวมไปถึงโครงการพิเศษต่างๆ วิเคราะห์และจำแนกโอกาสของการเติบโตในระดับห้างร้าน โดยใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงข้อมูลวิเคราะห์ เชิงลึกด้านการตลาด มีความรู้ด้าน trade marketing วางแผนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และจัดทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด
ผู้จัดการ trade in manager
1 รับผิดชอบเป้าหมายการรับซื้อรถยนต์ ที่บริษัทกำหนด 2 แสวงหาลูกค้า รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย หรือช่องทางอื่น ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3 จัดทำรายงานติดตามผล การซื้อขายแต่ละสัปดาห์ เดือน และไตรมาส เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 4 ทำการตรวจสอบสภาพรถที่จะประเมินราคาเพื่อพิจารณาซื้อเข้าอย่างละเอียด 5 ถ่ายรูปรถที่จะประเมินราคาเพื่อพิจารณาซื้อเข้าอย่างละเอียด 6 เช็คประวัติการซ่อมบำรุงและซ่อมสีตัวถังเพื่อพิจารณาซื้อเข้าอย่างละเอียด 7 ประเมินราคากลางที่ตลาดรับซื้อเข้า อย่างอรอบคอบ และด้วยความรับผิดชอบ 8 ประเมินข้อดี ข้อด้อย ข้อเสีย ของรถเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคากลาง 9 พิจารณาวิธี ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ต้องใช้ในการปรับสภาพรถ 10 เช็คราคาขายในตลาดอย่างรอบคอบ และทั่วถึง 11 ประเมินราคาที่น่าจะขายได้จริงในเวลาที่รถพร้อมขายด้วยความรับผิดชอบ 12 ดำเนินการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อซื้อขายรถเข้ามาให้ได้ในราคาที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้อย่างเต็มความสามารถ 13 ปิดดีลการซื้อเข้า หรือ trade in แและดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด สรุปยอดเรื่องทางการเงิน การประกันภัย เรื่องทะเบียนรถยนต์ และอื่น ๆที่เกียวข้อง 14 ดำเนินการส่งรถเข้ารับการปรับสภาพภายนอก ประสานงานศูนย์ซ่อมสีของเราเอง 15 ดำเนินการส่งรถเข้ารับการปรับสภาพภายใน ทีมงานเราเองหรือพันธมิตร cts 16 ดำเนินการส่งรถเข้ารับการปรับสภาพ หรือซ่อมแซม กับบริษัทหรือร้านค้าภายนอก ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ 17 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานใหญ่ สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top