• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท เอ็มจี วีมิโอ้ จำกัด
ผู้จัดการศูนย์บริการ
รายละเอียดงาน 1 สามารถกำหนดเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 2 ควบคุมดูแลระบบการให้ข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อศูนย์บริการและซ่อมรถยนต์ 3 ประสานงานด้านบริการตั้งแต่ front office จนถึงทีมงานช่างซ่อมภายในศูนย์บริการ 4 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้า และพนักงานภายในศูนย์บริการที่ดูแลรับผิดชอบ 5 มีวามรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลศูนย์บริการรถยนต์ ช่างซ่อม พนักงานบริการ 6 จัดทำเอกสารรายงาน และข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน 7 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 8 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 778 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top