• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขาย รับด่วน
ดูแลและประสานงานภายในฝ่ายขายเพื่อที่ให้ยอดขายเป็นไป ตามเป้า สร้างรายได้เข้าบริษัท ต้องมีความเข้าใจแผนทางธุรกิจโดยภาพรวมของบริษัท เพื่อที่ จะใช้เป็นเป้าหมายภายในแผนกขาย ต้องสามารถอธิบายแผนการ ขายการดำเนินการและเป้าหมายได้อย่างชัดเจนให้กับทีม สามารถมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับทีม มีทักษะใน การคัดเลือกบุคคลเข้ามาร่วมทีมงาน มีความอดทนต่อแรง กดดัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีการตัดสิน ใจที่มีความเป็นกลาง มีภาวะผู้นำที่สามารถกระตุ้นให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องจัดการประชุมฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร ภายในทีมเป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมฝ่ายขาย วางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมระเบียบและการปฏิบัติให้พัฒนาพร้อมไปกับบริษัท รักษา และ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถจูงใจให้ทีมทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสามารถด้านการจัดการ มีความสามารถในการคัดเลือกคนเข้าร่วมทีม สามารถอบรมและพัฒนาบุคคลากรในทีม เป็นตัวอย่างที่ดี ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับ ลูกทีม
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท ฟู่ฟู่(ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการร้าน ฟู่ฟู่ ชาบู
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ มาตราฐานการค้อนรับ การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในร้าน ดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้าน ในแต่ละวัน ตรวจสอบยอดเงินสดและยอดบัตรเครดิต และตรวจสอบการฝากเงินของร้าน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของลูกค้า และติตตามผลการปรับปรุงการทำงานของพนักงานเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาซ้ำและให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วางแผนและทำตารางกะทำงานของสาขา 1 สัปดาห์ล่วงหน้า ควบคุมและดูแลการสั่งสินค้ารายสัปดาห์ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 764 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top