• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด
business development
รับผิดชอบการศึกษา ค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินการในการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสรรหาช่องทางลงทุน หาช่องทางโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2 ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางเหล่านั้น รวมทั้ง เปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภทธุรกิจ 3 วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการเพื่อขยาย การลงทุนธุรกิจใหม่ 4 เตรียมข้อมูลพื้นฐานและจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจให้มีความแม่นยำและรวดเร็วขึ้น
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 117 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top