• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
sales executive ภาษาจีน
1 พัฒนากลยุทธ์ให้เติบโต รวมทั้งวางแผนการขายและการตลาด บริหารจัดการรายได้เพื่อให้บรรลุยอดขาย 2 พัฒนาและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อค้นหาการตลาดและลูกค้ารายใหม่ 3 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนากลยุทธ์การขายและการบริการ 4 ค้นคว้า แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ 5 พัฒนากลยุทธ์การเติบโต การจัดการ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ รวมถึงการสนับสนุน ให้คำปรึกษาในการลงทุน 6 ระมัดระวังกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ให้ทันสมัยต่อความต้องการของลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ 7 รวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ และรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน 8 รักษาและสร้างมาตรฐานการบริการ ให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top