• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , ทุกเขต
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1 ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาบุคคลากร สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นเพื่อคัดเลือก อบรมระเบียบพนักงานใหม่ 2 ติดตามผลการประเมินผลการทดลองงานตามนโยบายบริษัท 3 ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ การขออนุมัติเบิกจ่ายสวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ 4 ประสานงานกับทุกหน่วยงานราชการ เช่น สรรพกร ประกันสังคม กรมสวัสดิการแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง visa 5 ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำเงินเดือน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำเดือนและประจำปี ภงด 1 ภงด 90 91 และทวิ 50 6 ตรวจสอบเวลาทำงาน time สรุปขาดลาพนักงานประจำวัน สัปดาห์ เดือน บันทึกเอกสารการลาเข้าระบบ 7 ตรวจสอบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ควบคุมงานแม่บ้าน 8 ดูแลงานควบคุมทรัพย์สินบริษัท อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท 9 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สมุทรปราการ , บางพลี
ไลฟ์พลัส ฟาร์มาซูติคอล
หัวหน้าแผนก r&d r&d supervisor
1 ควบคุมการวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีสอดคล้องตามแผนงานวิจัยและพัฒนา 2 ตรวจสอบเอกสารสูตร ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติของวัตถุดิบให้ถูกต้องตามข้อกำหนด 3 ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและวัตถุดิบใหม่ๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 4 ร่วมจัดหาวัตถุดิบใหม่ๆ กับแผนกจัดซื้อ เพื่อคัดสรรของที่มีคุณภาพและแปลกใหม่ 5 ช่วยแนะนำ การปรับปรุง แก้ไข สูตรผลิตภัณฑ์ หรือขั้นตอนกระบวนการผลิต กรณีการผลิตเกิดปัญหา 6 ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้ตรงตามแผนงานที่วางไว้ 7 ตรวจสอบความความสะอาดและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ lab เครื่องจักรอุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 8 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้จัดการฝ่าย 9 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง 10 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 10 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top