• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ตงเพ้ง จำกัด
หัวหน้าครัว ผู้จัดการครัว kitchen manager
วางแผนการจัดซื้อ จัดเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในครัวให้เพียงพอต่อการใช้งาน และต้นทุนที่เหมาะสม จัดอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร สูตรอาหาร สัดส่วนการปรุงและมาตรฐานการเสิร์ฟ จัดอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียจากการแปรรูป การใช้งานและการจัดเก็บของวัตถุดิบ ควบคุมต้นทุนอาหารเป็นไปตาม kpi ที่กำหนดโดยบริษัทฯ การควบคุมการใช้สูตรอาหารมาตรฐานการควบคุมการสูญเสีย ควบคุมแหล่งวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มต้องมาจากซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต ทั้งจำนวน ราคาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง วางแผนการส่งมอบ การมอบหมายงานจากช่วงการทำงานก่อนหน้าไปยังช่วงการทำงานถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในแผนกครัวไปยังผู้จัดการห้องอาหารในทุกกรณี สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันกับผู้จัดการร้านอาหารและพนักงานในทุกแผนกและทุกระดับ ความรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษาการตัดสินใจในการจ้างงานหรือการเลิกจ้างรวมถึงการสัมภาษณ์การจ้างงานการประเมินและการลงโทษทางวินัยพนักงานแผนกครัว ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรวางแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อพนักงานแผนกครัวทุกคน ประเมินผลงานทั้งหมดของพนักงานแผนกครัว โดยสามารถดำเนินการในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ให้การนำเสนอแผนพัฒนาความสามารถและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานแผนกครัวในทุกระดับ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในครัวอย่างเคร่งครัด วางแผนการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ พื้นห้องครัว ผนังเพดาน ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวทุกคนให้สวมใส่เครื่องแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐานของบริษัทฯก่อนที่จะเริ่มงาน ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยตลอดเวลา วางแผนการจัดเก็บอุปกรณ์ครัววัสดุและเครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรายงานข้อบกพร่องหรือความผิดปกติใด ๆเพื่อดูแลแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ควบคุมดูแลการจัดเก็บอาหารและวัตถุดิบต่างๆให้อยู่ในอุณหภูมิและความเย็นที่เหมาะสม ความรับผิดชอบด้านนวัตกรรมอาหารและความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ ๆ รายการอาหารตามเทศกาล รายการอาหารตามฤดูกาลและนำเสนอต่อบริษัทฯต่อไป จัดทำเอกสารสูตรและขั้นตอนการทำอาหารรวมถึงต้นทุนอาหารให้สอดคล้องกับ kpi ของบริษัทฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top