• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นครปฐม , สามพราน
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
ผู้จัดการแผนกผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
การวางแผนการผลิต ประมาณการยอดการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต กำหนดตารางการผลิต ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต การบริหารความปลอดภัย การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ บริหารบุคลากร วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top