• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
product sales 3d printer
รับผิดชอบเสนอขายงานที่มีลักษณะเป็นโปรเจคในสินค้าที่ตนรับผิดชอบ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ มอบหมาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และ vender กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาศ ประสานงานกับ pre sales ในการ complied spec จาก tor ให้แก่ลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้าที่บริษัทฯมอบหมายให้ เพื่อสร้างมิตรภาพอันดีในการรับงานโปรเจค รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาย ตรวจสอบเอกสาร และสเปค ที่เตรียมนำเสนอให้แก่ลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลการขาย และวางแผนการขายให้แก่ ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top