• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
เพชรบุรี , เขาย้อย
บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
จัดการดำเนินงานตามเป้าหมายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการการวางแผนการผลิต และจัดการกระบวนการผลิต ตรวจสอบตารางการผลิต กระบวนการ และขั้นตอนการผลิต รวมทั้งแนะนำให้ปรับปรุงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด บริหารจัดการระบบงานวิศวกรรมในการวางแผนและซ่อมแซมเครื่องจักร ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต และ ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top