• อื่นๆ

Job Hi-Lights

สมุทรปราการ , บางเสาธง
Shopee (Thailand) Co.,Ltd.
จนท คลังสินค้า บางนา กม 23 สัมภาษณ์และทราบผลทันที วันที่3กพ 63
งานรับสินค้าเข้าคลังสินค้า ทำการตรวจนับสินค้า นำสินค้าเข้า และจัดเรียงตามมาตราฐาน งานเบิกสินค้าออก ค้นหาและนำออกสินค้า งานดูแลรักษาสินค้า ตรวจนับ ตรวจสอบ ให้สินค้าอยู่ครบตามจำนวน และจัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการเข้าถึง งานบรรจุหีบห่อ ทำการบรรจุสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์ ตามที่มาตราฐานกำหนดไว้ งานประสานงานขนส่ง นัดหมาย ประสานงาน ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ในการนำส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย คีย์ข้อมูลในระบบ wms งานเอกสารและประสานงานทั่วไปอื่นๆ
สมุทรปราการ , บางพลี
บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป วิชาชีพ
วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี ดำเนินการสอบสวน รายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน พร้อมหาวิธีป้องกันการเกิดซ้ำ
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google co th เป็นอย่างดี มีความรู้ด้าน google analytics adwords fb webmaster tool หรือเครื่องมือจาก third party อื่นๆ วิเคราะห์ คู่แข่ง คีย์เวิร์ด ได้อย่างเชียวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทีมงานด้าน seo ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ได้ มีทักษะในการปรับ on page และ off page ได้เป็นอย่างดี สร้าง linkbuilding สร้าง network ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร qualifications มีประสบการณ์ 1 3 ปีด้าน seo รวมถึงเคยมีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine การตลาดออนไลน์ มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์ เพื่อนำมาใช้สำหรับ seo อย่างเชียวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน seo อย่างยอดเยี่ยม รวมถึง css html และ google analytics มีประสบการณ์การทำงานในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ seo ppc การวิเคราะห์ backlink และรายงานศักยภาพของคู่แข่ง มีประสบการณ์การพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การสร้าง linkbuilding มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานแข่งกับเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่เกียงงานหนัก ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานที่ผ่านมาเสนอ พิจารณาเป็นพิเศษ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 284 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top